Twizera ko buri muryango wabaho neza, ugatera imbere, ukizigamira  kandi ukaniteganyiriza hakoreshejwe ubwisungane magirirane n’ubufatanye mu mibereho.
Amakuru aheruka
Amakuru 1
 
Ishoramari muri KAMU

 

 

Amakuru ya 2

 

Inzego z`ubuyobozi

Amakuru ya 3
 

Gukorera mu matsinda

Kureba kure
Kureba kure

Indangagaciro ya mbere iranga abanyamuryango ba KAMU

press to zoom
Guhora wiga uko watera imbere
Guhora wiga uko watera imbere

Indangagaciro ya kabiri iranga abanyamuryango ba KAMU

press to zoom
Gukorera hamwe
Gukorera hamwe

Indangagaciro ya gatanu iranga abanyamuryango ba KAMU

press to zoom
Kureba kure
Kureba kure

Indangagaciro ya mbere iranga abanyamuryango ba KAMU

press to zoom
1/5
Amashusho
 

Reba amashusho hanyuma turusheho gukorera hamwe.

Ibibazo bibazwa kenshi

Ikibazo cyose wakwibaza gisubizwa n`abantu b`inararibonye

Komite za buri tsinda

 

Buri tsinda rigizwe na komite zikurikira:

1. Komite ya  discipline

2. Komite ya social

3. Komite ya marketing

4. Komite y`amacumbi

5. Komite ngenzuzi

6. Komite nyobozi

Imikorere ya Komite z`itsinda

 

1.Buri komite igizwe n`abanyamuryango batatu(1);

2.Buri komite iyoborwa na Perezida utorwa n`abagize itsinda;

3.Buri komite itanga raporo mu nama rusange y`itsinda nibura rimwe mu mezi 6

 

Kirazira muri KAMU

 

1. Kudaha agaciro igitekerezo cya mugenzi wawe;

2. Kubangamira inyungu za KAMU

3. Kutubahiriza gahunda za KAMU

4. Kutishyura amafaranga ya KAMU

5. Kuba ikibazo muri bagenzi bawe